openSUSE Kubic

Multi-purpose Standalone & Kubernetes Container Operating System based on openSUSE MicroOS

Certified Kubernetes Certified Kubernetes Kubernetes is an open-source system for automating deployment, scaling, and management of containerised applications. Kubic uses kubeadm to provide an easy way of configuring a Kubernetes cluster across multiple machines, while our MicroOS base keeps your operating system updated automatically, with fully atomic rollbacks if required.

Download
Intel or AMD 64-bit desktops, laptops, and servers (x86_64)
UEFI Arm 64-bit servers, desktops, laptops and boards (aarch64)
PowerPC servers, not big-endian (ppc64le)
We also have Máquina Virtual, Nube, Hardware images. Check out Alternative Downloads!

Mínimo

 • 2 GB de memoria no sistema: 4GB RAM física + memoria adicional para a túa carga de traballo
 • Almaceamento:
  • Partición / (root): 5GB de espacio dispoñible en disco
  • Partición /var: 5GB de espacio dispoñible en disco
  • espacio de intercambio inhabilitado para permitir que kubernetes traballe adecuadamente
 • Procesador de 2 Ghz dual ou superior: 2+
 • O acceso a Internet é útil e necesario para facer unha instalación mediante a rede:
  • Completa conectividade entre todas as máquinas do cluster
  • Nome de host e dirección MAC únicas para cada nodo

Recomendado

 • 2 GB de memoria no sistema: 8GB RAM física + memoria adicional para a túa carga de traballo
 • Almaceamento:
  • Partición / (root): 20GB de espacio dispoñible en disco
  • Partición /var: 40GB de espacio dispoñible en disco
  • ratio alta de velocidade de escritura en SSD
  • espacio de intercambio inhabilitado para permitir que kubernetes traballe adecuadamente
 • Procesador de 2 Ghz dual ou superior: 2+
 • O acceso a Internet é útil e necesario para facer unha instalación mediante a rede:
  • Completa conectividade entre todas as máquinas do cluster
  • Nome de host e dirección MAC únicas para cada nodo

Comprobe a súa descarga antes de usar

Moitas aplicacións poden verificar a suma de comprobación dunha descarga. Para verificar a túa descarga pode ser importante xa que verifica que realmente obtiveches o ficheiro ISO que querías descargar e non unha versión corrupta.

Para cada ISO, ofrecemos un ficheiro de suma de comprobación coa súa correspondente suma SHA256.

Para máis seguridade, podes usar GPG para verificar quen firmou estes ficheiros .sha256.

Debera 22C0 7BA5 3417 8CD0 2EFE 22AA B88B 2FD4 3DBD C284

Para ter máis axuda de como verificar a túa descarga, por favor le Axuda sobre as sumas de comprobación