openSUSE Leap 15.3 Beta

Due to a change in policy in Google Chrome and Chromium, downloading images by clicking the download buttons is currently broken. To circumvent this issue, right click the download button and click "Save link as..." to save the image. The reason for this bug is tracked in openSUSE/mirrorbrain#3 on GitHub, please let the maintainers know this affects you.

Intel or AMD 64-bit desktops, laptops, and servers (x86_64)

Офлайн изображение

Съдържа голяма колекция от проложения за използване на компютър или сървър. Подходящ за инсталиране и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума
Изображение за мрежа

Сваля системата за инсталация и всички пакети от интернет репозиторий. Подходящо за инсталация и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума

UEFI Arm 64-bit servers, desktops, laptops and boards (aarch64)

Офлайн изображение

Съдържа голяма колекция от проложения за използване на компютър или сървър. Подходящ за инсталиране и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума
Изображение за мрежа

Сваля системата за инсталация и всички пакети от интернет репозиторий. Подходящо за инсталация и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума

PowerPC servers, not big-endian (ppc64le)

Офлайн изображение

Съдържа голяма колекция от проложения за използване на компютър или сървър. Подходящ за инсталиране и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума
Изображение за мрежа

Сваля системата за инсталация и всички пакети от интернет репозиторий. Подходящо за инсталация и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума

IBM Z and LinuxONE (s390x)

Офлайн изображение

Съдържа голяма колекция от проложения за използване на компютър или сървър. Подходящ за инсталиране и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума
Изображение за мрежа

Сваля системата за инсталация и всички пакети от интернет репозиторий. Подходящо за инсталация и обновяване.

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума

Изберете кой носител за свалите

DVD/USB памет са препоръчителни, тъй като те съдържат повечето от пакетите необходими от дистрибуцията, и те не изискват връзка с интернет по време на инсталацията

Мрежовите CD/USB памет са подходящи за потребители които имат ограничен интернет, тъй като само пакетите които изберете да инсталирате ще бъдат свалени от интернет, и най-вероятно размерът им ще бъде доста по-малък от 4.7GB

Лесни стъпки за преминаване към openSUSE Lean

Ако вече използвате openSUSE вие можете са акуализирате като стартирате от DVD/USB и изберете Актуализиране, или като извършите "Интернет Актуализиране" с няколко команди. Инструкции за Обновление през интернет.

От по-стара версия или друга Linux дистрибуция От Windows От OS X
Как да запишем DVD в Linux. Как да запишем DVD в Windows. Как да запишем DVD в OS X.
Как да направим зареждащо се USB в Linux. Как да направим зареждащо се USB в Windows. Как да направим зареждащо се USB в OS X.

Intel or AMD 64-bit desktops, laptops, and servers (x86_64)

KVM и XEN
За ползване с KVM или XEN HVM хипервайзори

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума
MS HyperV
За ползване на виртуални машини с MS HyperV

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума
VMware
За ползване на витруални машини с VMware

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума
OpenStack-Cloud
За ползване на виртуални машини с OpenStack

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума

Проверете Свалените Файлове Преди Използване

Много положения могат да проверят checksum на сваленият файл. Верификацията на свалените файлове може да бъде важна, тъй като тя потвърждава че вие наистина имате ISO файлът който сте свалили, а не някоя развалена версия този файл.

За всеки ISO файл, ние предлагаме checksum файл със съответният SHA256 sum.

За допълнителна сигурност, е възможно да използвате GPG за да потвърдите кой е подписал тези .sha256 файлове.

Би трябвало да 22C0 7BA5 3417 8CD0 2EFE 22AA B88B 2FD4 3DBD C284

За допълнителна помощ с верификацията на свалените файлове моля прочетете Помощ с Checksums

  • 2 Ghz двуяден процессор или по-добър
  • 2 GB оперативна памет
  • Над 40GB свободно място на твърдият диск
  • DVD устройство или USB порт за инсталационният носител
  • Интернет достъп е от полза, и необходим за Интернет Инсталация