openSUSE MicroOS

Due to a change in policy in Google Chrome and Chromium, downloading images by clicking the download buttons is currently broken. To circumvent this issue, right click the download button and click "Save link as..." to save the image. The reason for this bug is tracked in openSUSE/mirrorbrain#3 on GitHub, please let the maintainers know this affects you.

Intel or AMD 64-bit desktops, laptops, and servers (x86_64)

Офлайн изображение

Операционна система на базата на openSUSE Tumbleweed предлагаща Транзакцииони (Атомни) Актуализации върху btfs файлова система само за четене

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума

UEFI Arm 64-bit servers, desktops, laptops and boards (aarch64)

Офлайн изображение

Операционна система на базата на openSUSE Tumbleweed предлагаща Транзакцииони (Атомни) Актуализации върху btfs файлова система само за четене

Мета-връзка Избор на огледало Контролна сума

Проверете Свалените Файлове Преди Използване

Много положения могат да проверят checksum на сваленият файл. Верификацията на свалените файлове може да бъде важна, тъй като тя потвърждава че вие наистина имате ISO файлът който сте свалили, а не някоя развалена версия този файл.

За всеки ISO файл, ние предлагаме checksum файл със съответният SHA256 sum.

За допълнителна сигурност, е възможно да използвате GPG за да потвърдите кой е подписал тези .sha256 файлове.

Би трябвало да 22C0 7BA5 3417 8CD0 2EFE 22AA B88B 2FD4 3DBD C284

За допълнителна помощ с верификацията на свалените файлове моля прочетете Помощ с Checksums

  • 2 Ghz двуяден процессор или по-добър
  • 2 GB оперативна памет
  • Над 40GB свободно място на твърдият диск
  • DVD устройство или USB порт за инсталационният носител
  • Интернет достъп е от полза, и необходим за Интернет Инсталация