openSUSE Leap Micro 5.4

Leap Micro is an ultra-reliable, lightweight operating system built for containerized and virtualized workloads.

This community version is based on SUSE Linux Enterprise Micro, which leverages the enterprise hardened security and compliance components of SUSE Linux Enterprise. This merging of technologies provides for a modern, immutable and developer-friendly OS platform.

Leap Micro offers an offline image. The main difference between the offline and self-install/raw images are that the offline image has an installer. Raw and self-install allows for customization via combustion or manually in the image after it is written to the disk. There is an option for a real-time kernel.

Try Leap Micro in VMs running on either Xen or KVM. Using a Raspberry Pi or other System on Chip hardware may use the preconfigured image together with the Combustion functionality for the boot process. Both preconfigured and self-installed images are intended to be used with Combustion written to a USB, which is driven to allow configuration on any first boot, with the option for default password protected changes.

See our short Leap Micro installation demo with combustion and cockpit. and the documentation.

Ladda ner
Intel eller AMD 64-bitars stationära datorer, bärbara datorer och servrar (x86_64)
Offline avbild (1.9 GiB)
Själv-installerande avbild (1.1 GiB)
Själv-installerande realtids avbild (991.2 MiB)
Förkonfigurerad avbild (788.2 MiB)
UEFI Arm 64-bitarsservrar, stationära datorer, bärbara datorer och enkortsdatorer (aarch64)
Offline avbild (1.7 GiB)
Själv-installerande avbild (1.0 GiB)
Förkonfigurerad avbild (755.1 MiB)

Välj vilket media som ska laddas ner

Offlinavebilden rekommenderas vanligtvis eftersom den innehåller det mesta av paketen tillgängliga i distributionen och kräver inte en nätverks anslutning under installationen.

Nätverksavbilden rekommenderas för användare som har begränsad bandbredd på deras internetanslutning, eftersom den bara kommer att ladda ner det paket som de väljer att installera, vilket sannolikt kommer att vara avsevärt mindre än 4,7 GB.

Minimum

 • Minne: 1GB fysiskt RAM + extra minne för din arbetsbelastning
 • Lagring:
  • / (root) partition: 5GB tillgängligt diskutrymme
  • /var partition: 5GB tillgängligt diskutrymme

Rekommenderat

 • Minne: 2GB fysiskt RAM + extra minne för din arbetsbelastning
 • Lagring:
  • / (root) partition: 20GB tillgängligt diskutrymme
  • /var partition: 40GB tillgängligt diskutrymme

Verifiera din nedladdning före användning

Många program kan verifiera kontrollsumman för en nedladdning. Att verifiera Din nedladdning kan vara viktig eftersom det verifierar att du verkligen har fått den ISO-fil du ville ladda ner och inte någon trasig version.

För varje ISO erbjuder vi en kontrollsummafil med motsvarande SHA256-summa.

För extra säkerhet kan du använda sha256summa för att verifiera vem som signerade dessa .sha256-filer.

Det ska vara 22C0 7BA5 3417 8CD0 2EFE 22AA B88B 2FD4 3DBD C284

För mer hjälp med att verifiera din nedladdning, vänligen läs Hjälp för kontrollsummor