Leap Micro 5.5 Alpha är nu tillgänglig för nedladdning och testning Läs mer

openSUSE Leap Micro 5.4

Leap Micro is an ultra-reliable, lightweight operating system built for containerized and virtualized workloads.

This community version is based on SUSE Linux Enterprise Micro, which leverages the enterprise hardened security and compliance components of SUSE Linux Enterprise. This merging of technologies provides for a modern, immutable and developer-friendly OS platform.

Leap Micro offers an offline image. The main difference between the offline and self-install/raw images are that the offline image has an installer. Raw and self-install allows for customization via combustion or manually in the image after it is written to the disk. There is an option for a real-time kernel.

Try Leap Micro in VMs running on either Xen or KVM. Using a Raspberry Pi or other System on Chip hardware may use the preconfigured image together with the Combustion functionality for the boot process. Both preconfigured and self-installed images are intended to be used with Combustion written to a USB, which is driven to allow configuration on any first boot, with the option for default password protected changes.

Ladda ner

A Short Leap Micro installation demo with combustion and cockpit.

Intel eller AMD 64-bitars stationära datorer, bärbara datorer och servrar (x86_64)
Offline avbild (1.9 GiB)
Själv-installerande avbild (1.1 GiB)
Själv-installerande realtids avbild (991.2 MiB)
Förkonfigurerad avbild (rå) (788.2 MiB)
UEFI Arm 64-bitarsservrar, stationära datorer, bärbara datorer och enkortsdatorer (aarch64)
Offline avbild (1.7 GiB)
Själv-installerande avbild (1.0 GiB)
Förkonfigurerad avbild (rå) (755.1 MiB)

Välj vilket media som ska laddas ner

Den nya självinstallationsavbilden rekommenderas för alla som inte behöver anpassad partitionering och kan starta från USB. En enkel självinstallationsguide dumpar en förkonfigurerad avbild till enheten och utökar partitionen till diskens storlek.
Användare med Raspberry Pi och liknande utan usbuppstarts stöd kan direkt skriva den förkonfigurerade avbilden till SD-kortet. Användare som vill ha mer kontroll över implementeringen rekommenderas att använda Combustion.
En demo av en combustionbaserad implementering kan ses här.
Jeos-firstboot kommer att hälsa dem som inte har konfigurerat sitt system genom att använda Combustion.

Offline ISO-avbilden bör användas av de som behöver anpassad partitionering.

Minimum

 • Minne: 1GB fysiskt RAM + extra minne för din arbetsbelastning
 • Lagring:
  • / (root) partition: 5GB tillgängligt diskutrymme
  • /var partition: 5GB tillgängligt diskutrymme

Rekommenderat

 • Minne: 2GB fysiskt RAM + extra minne för din arbetsbelastning
 • Lagring:
  • / (root) partition: 20GB tillgängligt diskutrymme
  • /var partition: 40GB tillgängligt diskutrymme

Verifiera din nedladdning före användning

Många program kan verifiera kontrollsumman för en nedladdning. Att verifiera Din nedladdning kan vara viktig eftersom det verifierar att du verkligen har fått den ISO-fil du ville ladda ner och inte någon trasig version.

För varje ISO erbjuder vi en kontrollsummafil med motsvarande SHA256-summa.

För extra säkerhet kan du använda sha256summa för att verifiera vem som signerade dessa .sha256-filer.

Det ska vara AD48 5664 E901 B867 051A B15F 35A2 F86E 29B7 00A4

För mer hjälp med att verifiera din nedladdning, vänligen läs Hjälp för kontrollsummor