openSUSE MicroOS

Intel or AMD 64-bit desktops, laptops, and servers (x86_64)

Offline Image
1.9 GiB
Para DVD e memoria USB

openSUSE Tumbleweed based OS providing Transactional (Atomic) Updates upon a read-only btrfs root filesystem

Metalink Escolla un servidor de réplica Suma de comprobación

UEFI Arm 64-bit servers, desktops, laptops and boards (aarch64)

Offline Image
1.8 GiB
Para DVD e memoria USB

openSUSE Tumbleweed based OS providing Transactional (Atomic) Updates upon a read-only btrfs root filesystem

Metalink Escolla un servidor de réplica Suma de comprobación

Comprobe a súa descarga antes de usar

Many applications can verify the checksum of a download. To verify your download can be important as it verifies you really have got the ISO file you wanted to download and not some broken version.

For each ISO, we offer a checksum file with the corresponding SHA256 sum.

For extra security, you can use GPG to verify who signed those .sha256 files.

It should be 22C0 7BA5 3417 8CD0 2EFE 22AA B88B 2FD4 3DBD C284

For more help verifying your download please read Axuda sobre as sumas de comprobación

  • Procesador de 2 Ghz dual ou superior
  • 2 GB de memoria no sistema
  • Máis de 40 GB de espazo libre en disco
  • Ou unha unidade DVD ou un porto USB para o medio de instalación
  • O acceso a Internet é útil e necesario para facer unha instalación mediante a rede