openSUSE MicroOS

Micro Service OS providing Transactional (Atomic) Updates upon a read-only btrfs root filesystem

Designed to host container workloads with automated administration & patching. Installing openSUSE MicroOS you get a quick, small environment for deploying Containers, or any other workload that benefits from Transactional Updates. As rolling release distribution the software is always up-to-date.

MicroOS offers an offline image. The main difference between the offline and self-install/raw images are that the offline image has an installer. Raw and self-install allows for customization via combustion or manually in the image after it is written to the disk. There is an option for a real-time kernel.

Try MicroOS in VMs running on either Xen or KVM. Using a Raspberry Pi or other System on Chip hardware may use the preconfigured image together with the Combustion functionality for the boot process. Both preconfigured and self-installed images are intended to be used with Combustion written to a USB, which is driven to allow configuration on any first boot, with the option for default password protected changes.

Ladda ner

Filosofi

Är förutsägbart

 • Ändras inte under körning
 • Kommer att köra samma artefakter konsekvent vid varje uppstart

Är skalbart

 • Eliminerar ansträngningar för att konfigurera enskilda instanser under körning
 • Kan rullas ut enkelt upprepade gånger med förutsägbart resultat

Är pålitligt

 • Automatisk återställning från felaktiga uppdateringar

Rulla tillbaka

MicroOS är ett oföränderligt operativsystem, återställning är enkelt

 • Oföränderlig: Inga ändringar på disken
 • Återställ genom att starta om till en gammal BTRFS-ögonblicksbild

Säkra uppdateringar

 • Få dina uppdateringar via HTTPS
 • Paket och förråd är signerade av vårt byggsystem
 • Paketen är verifierade
 • Inga uppdateringar görs i händelse av beroendekonflikter
 • Inget slöseri med utrymme: Ögonblicksbilder av filsystemet raderas vid misslyckade uppdateringar

Arbetsbelastningar

Applikationer installeras i behållare snarare än rootfilsystemet:

 • Isolerad från kärnfilsystemet
 • Minskad möjlighet för skadliga applikationer som kan äventyra systemet
 • Ny installation utan omstart
 • Uppdatera på ett sådant atomärt sätt som möjligt (skapa nytt, döda gammalt)
 • Enkel återställning

Felsökning

###Avlusa Toolbox behållare

 • Startar privilegierad behållare
 • Rootfilsystem tillgängligt under /media/root
 • zypper för att installera nödvändiga verktyg, tillgängligt utan omstart
 • Persistent mellan användningar

Atomiska uppdateringar

###Transaktionella uppdateringar

Unik

Genom att använda btrfs med ögonblicksbilder använder MicroOS mycket utrymme på ett effektivt sätt att lagra filsystemets historik. Alla konfigurations filer i /etc är en del av ögonblicksbilden och återställningen.

Flexibel

 • Inget nytt paketformat behövs, använd standard openSUSE RPM
 • Ingen storleksbegränsning, varken för partitioner eller operativsystem
 • Lätt att förbättra
Intel eller AMD 64-bitars stationära datorer, bärbara datorer och servrar (x86_64)
ISO avbild (4.2 GiB)
Självinstallerande Behållare värd (1.2 GiB)
UEFI Arm 64-bitarsservrar, stationära datorer, bärbara datorer och enkortsdatorer (aarch64)
ISO avbild (3.1 GiB)
PowerPC-servrar, little-endian (ppc64le)
ISO avbild (3.0 GiB)
Vi har också Virtuell maskin, Moln, Hårdvara avbilder. Kolla in Alternativa nedladdningar!

Minimum

 • Minne: 1GB fysiskt RAM + extra minne för din arbetsbelastning
 • Lagring:
  • / (root) partition: 5GB tillgängligt diskutrymme
  • /var partition: 5GB tillgängligt diskutrymme

Rekommenderat

 • Minne: 2GB fysiskt RAM + extra minne för din arbetsbelastning
 • Lagring:
  • / (root) partition: 20GB tillgängligt diskutrymme
  • /var partition: 40GB tillgängligt diskutrymme

Verifiera din nedladdning före användning

Många program kan verifiera kontrollsumman för en nedladdning. Att verifiera Din nedladdning kan vara viktig eftersom det verifierar att du verkligen har fått den ISO-fil du ville ladda ner och inte någon trasig version.

För varje ISO erbjuder vi en kontrollsummafil med motsvarande SHA256-summa.

För extra säkerhet kan du använda sha256summa för att verifiera vem som signerade dessa .sha256-filer.

Det ska vara AD48 5664 E901 B867 051A B15F 35A2 F86E 29B7 00A4

För mer hjälp med att verifiera din nedladdning, vänligen läs Hjälp för kontrollsummor